Działalność Fundacji

Wspieranie twórców kultury i sztuki oraz wykonawców ich dzieł.

Organizacja i promocja koncertów, festiwali i innych spektakli muzyczno-scenicznych.

Organizacja, promocja i wspieranie rozwoju artystycznego i edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Prowadzenie działań mających na celu ożywienie życia kulturalnego społeczeństwa i jego zaktywizowanie do brania czynnego udziału w tym życiu.

Propagowanie i rozwój programów kulturalnych zgodnych z celami wytyczonymi przez organizacje międzynarodowe i Unię Europejską

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami w obszarze szeroko pojętej kultury i sztuki.

Popularyzacja i upowszechnianie dzieł twórców kultury i sztuki z wykorzystaniem nowoczesnych środków technicznych (Internet, radio, telewizja, film, płyty CD, DVD i winylowe, audiobooki).